Mehmet Lutfi Arsllan

“Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin vetveten! Pikërisht ata janë të pabindurit (ndaj Allahut).” (Hashr, 19)
Allahu do ta plotësojë dritën e Tij dhe do t’i vë frerët e botës (udhëheqjen) në duart e njerëzve të devotshëm. Por realizimi i kësaj është i lidhur..
Xhamia Aja Sofia ishte një bekim që i përfshiu paraardhësit tanë në linjën e njerëzve të drejtë, të cilëve iu premtua toka. Ajo mirësi nuk doli…
Amr ibn Asi, radijall-llahu anh, i cili çliroi Kudsin në vitin 640, mendonte se Egjipti ishte objektivi i radhës për t’i dhënë fund dominimit bizantin

Autorë të tjerë