Xhafer Durmush

Tevekkul / mbështetje, do të thotë t’i besosh asaj që është te Allahu i Lartësuar dhe të mos ua hedhësh sytë asaj që kanë njerëzit.

Autorë të tjerë