Dr. Adem Ergyl

Natyrisht, është e pamendueshme që ky ummet, të cilit i është dhënë një mision për të ndriçuar vendet e errëta, të ulet e të presë i pafuqishëm…
Fjalën takva / devotshmëri, e cila është një koncept i Kuranit Fisnik, disa komentues të Kuranit e shpjegojnë si “vetëdije e përgjegjësisë kundrejt…
Sa’di Shirazi, një nga burimet ushqyese të traditës sonë të urtësisë dhe mençurisë, ka një thënie të bukur në lidhje me njeriun: “Njeriu është…

Autorë të tjerë