Etika 54 Shtator 2012

O Zot, na begato me dashurinë Tënde!

Numra të tjerë

Revista Vesë