Etika 121 Prill 2018

...Ata me të vërtetë u bënë mëndjemëdhenj dhe kaluan çdo kufi...

Numra të tjerë

Revista Vesë