Salih Zeki Meriç

Ibn Mes’udi, radijallahu anhu, në lidhje me këtë shprehje, ka thënë: “Kur të dëgjosh thirrjen e Zotit të Lartësuar “o ju që keni besuar”…

Autorë të tjerë