Prof. dr. M. Jashar Kandemir

Allahu Teala ka urdhëruar të sillemi mirë ndaj prindërve. Nisur nga kjo: Të gjithë duhet të sillen mirë ndaj prindërve dhe të jenë mirënjohës…

Autorë të tjerë