Nuredin Jëlldëz

Shtëpia përmendet duke iu referuar kujtdo që i përket. Shtëpia nuk ka besim apo e kundërta, por banori i saj ka besim. Shtëpia në të cilën jeton…

Autorë të tjerë